Kako napisati seminarski/diplomski rad

Savjetovalište za studente FF-a nudi ciklus od dvije radionice Kako
napisati seminarski/diplomski rad – kroz kratka predavanja, praktične vježbe i rad u manjim grupama možete dobiti osnovne smjernice i poticaj za uspješno pisanje seminarskih i diplomskih radova.

Predavanja i praktične vježbe će se održati u srijedu, 15.04. od 12,00 do 16,00 sati i u srijedu, 22.04. od 12,00 do 14,00 sati. U nastavku druge radionice planiran je 1-satni rad u manjim grupama (prema sličnosti studijskih grupa polaznika), a točan termin će biti dogovoren tijekom radionice s predavačima.

 Obje radionice će se održati u prostoriji Savjetovališta u južnom podrumu Filozofskog fakulteta.

Prijave se primaju do 10.04.2015. na savjet@ffzg.hr uz naznaku SEMINAR, ime i prezime, studijski smjer i godina studija, kontakt telefon/mobitel i e-mail adresu (za potvrdu uključenja u grupu).

Iskoristite ovu priliku kao korisnu pripremu za pisanje nadolazećih seminara i diplomskih radnji!!!