Vjetar u apsolventska jedra

Savjetovalište za studente FF-a nudi apsolventima FF-a (naročito predbolonjcima) zadnju priliku da uhvate podržavajući vjetar za diplomiranje. Susreti grupe „Vjetar u apsolventska jedra“ (VUAJ) održavaju se ponedjeljkom od 12 do 14 sati u podrumskom prostoru Savjetovališta (uz lift trakta C).

SASTAV GRUPE – apsolventi različitih studijskih grupa
VELIČINA GRUPE – do 15 članova
VRSTE AKTIVNOSTI – edukacija, vježbe, razmjena iskustava, uzajamna podrška
SUSRETI – jednom tjedno po 2 sata – uvodno 5 susreta, ponedjeljkom od 12 do 14 h, početak 29.10.2012. uz mogućnost naknadnog uključenja, u Savjetovalištu (južni podrum FF-a, uz lift C trakta)
PRIJAVE – mailom na savjet@ffzg.hr, što prije! PREDMET: Prijava za VUAJ; navesti: – ime i prezime, broj mobitela, mail adresu (za kontakt), studijske grupe i eventualnu napomenu

 

Dragi apsolventi FF-a (po starom),
sigurno znadete da je ponovo produžen rok za diplomiranje apsolventima predbolonjcima. Očekuje se da diplomirate do 30. rujna 2013. godine kako biste spasili svoj dosadašnji ulog u studiranje i stekli diplomu. Taj rok vrijedi ozbiljno shvatiti jer su drugi fakulteti već ove godine obustavili produživanje šanse starim apsolventima.

Imate skoro godinu dana i to je i dug i kratak period – ovisno kako se iskoristi.

Poznate su nam (kao i vama) sve zamke apsolventure i prateći pritisak. S namjerom da pomogne apsolventima u okončavanju studija,
Savjetovalište za studente FF-a već 5 godine puni apsolventska jedra:

  • uputama za organizaciju vremena i izvršavanje zadataka,
  • upućivanjem u efikasne tehnike učenja,
  • naputcima kako pisati seminarske radove,
  • planiranjem redoslijeda polaganja ispita,
  • strategijama pristupa pismenim i usmenim ispitima te
  • jačanjem motivacije za učenje i okončanje studija (što je najvažnije!).

Dosadašnja iskustva pokazuju da Vjetar u apsolventska jedra pomaže u prevladavanju apsolventske bonace te da zajedničko jedrenje pridonosi svladavanju povremenih burnih razdoblja na putu ka cilju.

Neka iskustva dosadašnjih jedriličara:

„Pomoglo mi je što sam uvidjela da ima još studenata sa sličnim problemima, da nisam najgori student na svijetu.“
„Dolaženje na grupu vratilo mi je „fizičku“ vezu s fakultetom.“
„Najviše mi je koristilo podsjećanje na to kako učiti. Nisam bila sigurna da li mi je pravljenje bilježaka bitno ili se time samo zapetljavam i gubim vrijeme.“
„Dobila sam podršku i motivaciju za učenje i završetak studija.“
„Dobio sam poticaj i motivaciju za rad, usvojio sam načine rada i ostvario bolju organizaciju vremena.“
„Stekla sam pozitivnu energiju i „zdraviji“ stav prema studiranju.“
„U ovom jedrenju sam stekla strpljivost, upornost, spoznaju o nužnosti kontinuiranog rada, ojačala sam živce, primila potporu kolega i stekla samopouzdanje.“
„Naučila sam sagledati svoje slabosti ali i svoje snage.“
„Sada sam spremna na prilagođavanje okolnostima koje su nužne za ostvarenje cilja, sviđale se one meni ili ne – npr. učenje kad mi se neda, čitanje onog što mi nije zanimljivo, ne mislim više na prepisivanje i varanje na ispitu.“
„Stekla sam upornost, pozitivno razmišljanje o ispitu, samopouzdanje koje dobivam prilikom učenja, savladavanja gradiva i nakon položenog ispita.“
„Pozitivne promjene došle su samom spoznajom da će mi biti neugodno dolaziti na grupu ne budem li imala pozitivne rezultate.“
„Motivira me grupa jer je tih i nenametljiv a opet prisutan dio kojem ipak „odgovaram“ za sve što napravim na faxu.“
„Napredujem u koncentraciji na sadašnjost umjesto preispitivanja prošlosti i sanjarenja o budućnosti.“

„Na poljima od snova ne pušta se korijenje…“ – Gibonni

VUAJ – plakat (pdf)