O nama

Savjetovalište za studente FF-a počelo je djelovati u proljeće 1998. godine na inicijativu nastavnika Odsjeka za psihologiju. Osnivanje Savjetovališta podržano je rezultatima ispitivanja na uzorku studenata FF-a, krajem 1997. godine, koje je ukazalo na dominantne probleme studenata i njihovu zainteresiranost za korištenje psihološkog savjetovanja.

Glavni cilj savjetovališta je pružanje psihološke podrške studentima u postizanju akademskih i životnih uspjeha te u unapređenju kvalitete življenja i razvoja osobnih potencijala.

Savjetovalište nudi studentima:

  • individualno i grupno psihološko savjetovanje,
  • grupne treninge i radionice,
  • Internet savjetovanje,
  • edukativne i savjetodavne sadržaje – tiskane i na webu

Stručnu psihološku pomoć pruža tim psihologa (nastavnika s Odsjeka za psihologiju i vanjskih suradnika) educiranih u području psihologije savjetovanja i različitih psihoterapijskih pravaca.

Usluge savjetovališta su besplatne za studente jer rad savjetovališta financijski podržava Fakultet. Od svibnja 2007. godine, na osnovi ugovora o međufakultetskoj suradnji, Savjetovalište koriste i studenti FER-a.

Svake godine sve više studenata koristi Savjetovalište

Interijer Savjetovališta

Interijer Savjetovališta

U proteklih 15 godina primjetan je stalni porast broja korisnika Savjetovališta – od 30-ak u 1998. do gotovo 400 u 2011. godini. Taj se porast s jedne strane tumači slabljenjem predrasuda prema korištenju psihološkog savjetovanja, kako u društvu općenito tako i kod studenata – jer psihologu ne idu ludi, slabi i nesposobni već osviještene osobe koje se ne mire sa životnom rutinom i stagnacijom već svjesno ulažu u svoj razvoj i teže osobnom boljitku. S druge strane, studenti na osnovi svojih pozitivnih iskustava preporučuju svojim kolegama odlazak u savjetovalište. I konačno, Savjetovalište stalno proširuje ponudu usluga – od individualnog savjetovanja, preko Internet savjetovanja do različitih grupnih oblika edukacije, savjetovanja i podrške.

Odgovori