Materijali

Mudro postavljanje ciljeva
Kako napraviti plan učenja kojeg ćete se držati
Priprema za učenje
Korištenje interneta u pretraživanju literature
Kako savladati akademske tekstove?
Pravljenje bilježaka
Pisanje seminarskih radova
Kako se uspješno pripremiti za seminar
Kako rješavati matematičke probleme
Mentalne mape
Perfekcionizam
Strategije ponašanja na ispitu
Strah od javnog izlaganja
Ispitna anksioznost
Socijalna anksioznost

Brošura – Dobrodošli brucoši
Letak za brucoše

Korisne stranice za snalaženje u studentskom životu

www.unizg.hr – Sveučilište u Zagrebu
www.unizg.hr/uredssi – Ured za osobe s invaliditetom – referalni centar i izravna pomoć
www.sczg.hr – Studenski centar Sveučilišta u Zagrebu
www.ffzg.hr/studprav – Studentski pravobranitelj
www.stampar.hr > Djelatnosti > Služba školske i sveučilišne medicine >

 

Odgovori