Savjetovanje

Psihološko savjetovanje je proces u kojem stručna osoba pomaže klijentu (osobi koja ima problem) da bolje razumije izvor svog problema, da ga sagleda iz različitih perspektiva te da iznađe moguće načine njegova rješavanja. Pri tome je presudno savjetovateljevo posvećivanje pažnje uz uvažavanje sugovornika, uživljavanje u njegovo emocionalno stanje te aktivno slušanje – vještina poticanja iznošenja vlastitih misli i osjećaja u atmosferi prihvaćenosti i povjerenja.

Interijer Savjetovališta

Interijer Savjetovališta

Savjetovatelj svojim pitanjima pomaže klijentu da stekne nove uvide, da mijenja svoje misaone fiksacije, da osvještava svoje potrebe i emocije te da kroz to jača svoju spremnost za nove vidove ponašanja i doživljavanja koji vode rješavanju problema. Savjetovatelj ne dijeli savjete, gotova rješenja. On pomaže osobi da ih ona sama iznađe jer svatko najbolje poznaje samog sebe i zna što mu treba i odgovara.

Individualno savjetovanje obično traje 50 minuta, a susreti se dogovaraju u intervalima od tjedan dana. Broj susreta prvenstveno ovisi o vrsti i težini problema – ponekad je dovoljan samo jedan razgovor, a ponekad se susreti protegnu i kroz nekoliko mjeseci. U prosjeku se problem rješava u 4 do 5 susreta.

Za rješavanje problema u međuljudskim odnosima koriste se grupni oblici savjetovanja – partnerski, obiteljski i oni s uključenjem osoba međusobno sličnih po nekom obilježju zbog kojeg imaju probleme u socijalnoj prilagodbi. Grupno savjetovanje obično traje 80 minuta.

Osnovno načelo savjetovanja je povjerljivost. Svi podaci razmijenjeni tijekom savjetovanja zaštićeni su profesionalnom etikom. Informacije o načinu prijave za savjetovanje možete pronaći na stranici Kontakt.

INTERNET SAVJETOVANJE

Ponekad se studenti obrate Savjetovalištu prvo putem interneta. Ukratko opišu svoj problem i traže savjet kako ga riješiti. Dopisno savjetovanje nije zahvalna aktivnost jer često u opisu problema nedostaju bitni podaci o njegovu nastanku, trajanju, varijetetima, situacijama koje ga pogoršavaju pa savjetovatelj teško kompletira dobivenu sliku poteškoća. Ponekad klijentu pomogne već samo pismeno formuliranje problema čime ostvaruje određeni odmak i novu perspektivu, a ponekad mu je dostatno da sazna da nije jedini koji ima određeni problem te da tako “normalizira” svoju situaciju. U Internet savjetovanju, zbog manje mogućnosti neposredne interakcije više se koristi educiranje, pojašnjavanje problema i navođenje mogućih načina njihova prevladavanja što odstupa od inače neutralnije pozicije savjetovatelja.
Zbog svega navedenog, ukoliko je to moguće, preporučuje se dolazak u Savjetovalište i savjetovanje uživo. Prethodna komunikacija e-mailom pomaže razvoju povjerenja i spremnosti za neposredni kontakt.

Odgovori